SZKOLENIE PODSTAWOWE DRUHÓW OSP

W dniu 21 czerwca 2015 r. na terenie Komendy Powiatowej PSP w Obornikach odbyło się kolejne szkolenie podstawowe strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu obornickiego. Do szkolenia przystąpiło 26 druhów. Szkolenie przeprowadzono zgodnie z obowiązującym „Systemem Szkolenia Członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP.
Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne poprowadzili funkcjonariusze z Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Obornikach.
W trakcie trwania szkolenia szczegółowo omówiono i przećwiczono następujące zagadnienia:
- sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy,                                              - budowa parametry techniczne, obsługa sprzętu ODO,                                   - zastosowanie oraz parametry techniczne ratowniczego sprzętu technicznego,                       
-zasady BHP podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.
Dziękujemy druhom z Ochotniczych Straży Pożarnych za zaangażowanie i profesjonalne podejście do kursu.

Sporządził: mł. asp. Tomasz Przymusiński

 

 

Foto: JRG