Struktura organizacyjna

 

 

Komendant Powiatowy

Państwowej Straży Pożarnej
w Obornikach


 st. kpt. mgr inż. Krzysztof  Pertman
tel. 612220680


 
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach przyjmuje interesantów w sprawach dotyczących skarg, wniosków
w poniedziałki od godz. 15.30 do16.30
po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

 

 

Zastępca Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Obornikach

 

st. kpt. mgr Dariusz Szrama 
tel. 612220680
  


 
W skład Komendy Powiatowej PSP w Obornikach wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 

Samodzielne stanowisko ds. kontrolno - rozpoznawczych
 
 
  sekc. Cezary Doręda  
technik
  
Sekcja  kwatermistrzowsko – techniczna
p.o.  Kierownik Sekcji 
 
 mł. kpt. mgr Mariusz Walkowiak Starszy technik 
 
st. str. Adrianna Zielińska
 młodszy technik
 Sekcja ds. organizacyjno - kadrowych
 
 
 mł. ogn. mgr inż. Paulina Burda
Starszy technik
  
Specjalista
 


 
Samodzielne stanowisko ds. księgowo – finansowych
 
      
Paulina Lis 
Główny księgowy
 


 
Wydział operacyjny
 
kpt. Jerzy Chmielewski
 
Naczelnik wydziału
 
Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP
  
asp. sztab. Robert Sałata
Dyżurny operacyjny
 


 
asp. Piotr Królak
Dyżurny stanowiska kierowania
  
st. ogn. Michał Pilarski
Dyżurny stanowiska kierowania 
  
ogn. Alan Tasarz
Dyżurny stanowiska kierowania
  
 
 Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza
Dowódca JRG
 
 mł. bryg. Leszek Walczak 
asp. sztab. inż. Maciej Krasowski 
Zastępca dowódcy JRG
 


 
Zmiana I
 
dowódca zmiany
 
 
st. asp. Waldemar Michałek
 
 
asp. Adrian Brose

 
ogn. Bartosz Wiliński

 
st. ogn. Dariusz Kaczmarek

 
sekc. Michał Obidowski

 
mł. ogn. Dawid Barnaś

 
ogn.  Szymon Korczyński

mł. ogn. Krzysztof Szymański

mł. ogn. Mateusz Janus

 
ogn. Paweł Haraj


st. ogn. Marcin Nowaczyk

 

  
Zmiana II
 
dowódca zmiany
 
 
 
 
asp. Tomasz Przymusiński

 
asp. Łukasz Rajewski

 
st. sekc. Piotr Burda

 
st. ogn. Robert Protasewicz

 
ogn. Leszek Sobański

 
st. ogn. Piotr Ziemski

 
ogn. Rafał Martynek

 
mł. asp. Paweł Dombek

 
mł.asp. Damian Przymusiński

      
      

 

 Zmiana III
 
 
 asp. sztab. Janusz Biedka 
 

 st.asp. Krzysztof Strykowski  


 asp. Bartosz Fabke

 
sekc. Łukasz Bednarek

 
  mł. ogn. Michał Andrzejewski


 ogn. Krzysztof Zieliński

 
asp. Łukasz Kaźmierczak
 

 mł.ogn. Patryk Suszek


mł. ogn. Michał Burda


 st. sekc. Adam Siejak