Zestawienie wyjazdów 11.11.-17.11.2019

 

12-11-2019  Oborniki

Do SK KP PSP w Obornikach wpłynęło zgłoszenie o pożarze śmietnika.

Zastana sytuacja: Po dojeździe na miejsce zdarzenia KDR stwierdził, że palą się dwa plastikowe śmietniki.

Podjęte działania: Zabezpieczenie miejsca zdarzenia, ugaszenie palących się śmietników jednym prądem gaśniczym podanym w natarciu.

 

12-11-2019  Objezierze

Do SK KP PSP w Obornikach wpłynęło zgłoszenie o niebezpiecznych elementach metalowych na drodze powiatowej między Objezierzem i Obornikami.

Zastana sytuacja: Po dojeździe na miejsce zdarzenia i objechaniu okolicznych dróg między Objezierzem a Obornikami KDR stwierdził, że nie ma żadnych potencjalnie niebezpiecznych elementów na jezdni.

Podjęte działania: Zabezpieczenie miejsca zdarzenia

 

12-11-2019  Oborniki

Do SK KP PSP w Obornikach wpłynęło zgłoszenie o pomocy Policji w otwarciu mieszkania. Zgłaszający podejrzewał, że coś mogło stać się jego babci.

Do dolnego zamka nie mógł włożyć swoich kluczy. Osoba w środku nie odpowiadała też na telefon, dzwonek i pukanie do drzwi.

Zastana sytuacja: Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy zapukali do drzwi mieszkania, które otworzyła właścicielka. Nie wymagała ona pomocy medycznej. W czasie gdy wnuk pukał do drzwi, kobieta spała a telefon był rozładowany.

 

13-11-2019  Jaracz

Do SK KP PSP w Obornikach wpłynęło zgłoszenie o plamie oleju na drodze krajowej (11).

Zastana sytuacja: Po dojeździe na miejsce i rozpoznaniu KDR stwierdził, że na wskazanej wysokości (241 km) nie występuje zagrożenie w postaci plamy.

Podjęte działania: Zabezpieczenie miejsca zdarzenia, oraz sprawdzenie drogi krajowej na odcinku od 238 do 248 kilometra drogi- nie stwierdzono zagrożenia.

 

13-11-2019  Kowanówko

Do SK KP PSP w Obornikach wpłynęło zgłoszenie o pomocy ZRM w zniesieniu pacjentki do karetki.

Zastana sytuacja: Po dojeździe na miejsce zdarzenia KDR stwierdził, że w jednym z pokoi, budynku jednorodzinnego, na parterze znajduje się kobieta (65 lat) pod opieką ZRM.

Podjęte działania: Zabezpieczenie miejsca zdarzenia i pomoc ZRM w transporcie poszkodowanej do karetki.

 

15-11-2019  Sierniki

Do SK KP PSP w Obornikach wpłynęło zgłoszenie o powalonym drzewie na jezdnie i zerwanej linii energetycznej.

Zastana sytuacja: Po dojeździe na miejsce zdarzenia KDR stwierdził, że na jezdni leży drzewo oraz zerwane dwie linie energetyczne.

Podjęte działania: Zabezpieczenie miejsca zdarzenia, sprawdzenie napięcia w linii energetycznej Hot Stickiem, usunięcie drzewa po wcześniejszych działaniach pogotowia energetycznego.

 

17-11-2019  Oborniki

Do SK KP PSP w Obornikach wpłynęło zgłoszenie o owadach błonkoskrzydłych na poddaszu.

Zastana sytuacja: Po dojeździe na miejsce zdarzenia KDR stwierdził, że na poddaszu znajdują się dwa małe gniazda os.

Podjęte działania: Zabezpieczenie miejsca zdarzenia, usunięcie gniazda os.

Opracował: mł. asp. Piotr Królak